مشخصات محصول

شما در حال خرید ترجمه مقاله Combined heat and power economic dispatch problem using gravitational search algorithm هستید

مبلغ قابل پرداخت: 65000ریال

مشخصات خریدار

در وارد کردن اطلاعات دقت کنید ، لینک دانلود به ایمیل شما ارسال خواهد شد