مشخصات محصول

شما در حال خرید راهنمای تولباکس آمار و یادگیری ماشین در متلب (انگلیسی) 2017a هستید

مبلغ قابل پرداخت: 20000ریال

مشخصات خریدار

در وارد کردن اطلاعات دقت کنید ، لینک دانلود به ایمیل شما ارسال خواهد شد